Uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w kolejnych zajęciach na terenie grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

Jednym z ustawowych zadań Służby Więziennej jest kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży. Realizowane zajęcia mają na celu propagowanie wśród młodych wartości patriotycznych oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych jakimi jest szacunek dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Podczas zajęć uczniowie poznają także podstawy obronności i zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

Cykl zajęć

Uczniowie grudziądzkiego liceum mundurowego kilkukrotnie uczestniczyli już w zajęciach na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Poznali historię więziennictwa oraz nabyli podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się bronią. Podczas wizyty poprzedzającej Dzień Tradycji Służby Więziennej zostali zapoznani z Dekretem Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie tymczasowych przepisów więziennictwa oraz obyczajami funkcjonującymi najpierw w Straży, a obecnie w Służbie Więziennej.

Szkolenie strzeleckie

W trakcie praktycznych zajęć ze strzelectwa adepci poznali podstawową budowę pistoletów, karabinków i strzelb oraz powtórzyli przepisy regulujące wykorzystywanie broni. Uczestniczyli także w treningu strzeleckim, który przy pomocy trenażera przeprowadził zbrojmistrz zakładu karnego.

Trenażer  będący na wyposażeniu grudziądzkiej jednostki penitencjarnej pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych oraz broni palnej. Regularnie ćwiczą na nim swoje umiejętności strzeleckie funkcjonariusze Służby Więziennej, a obecnie służy także szkoleniom osób młodych, którzy w przyszłości mogą zasilić służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej

Istotnym elementem zajęć z młodzieżą jest pokazywanie licealistom jak wygląda praca za wysokim murem. Wielu z nich deklaruje, że zaraz po maturze podejmą starania, by wstąpić w szeregi naszej formacji. Osoby zainteresowane taką ścieżką zawodową podczas wizyty w jednostce spotkały się z funkcjonariuszami działu kadr, którzy szczegółowo przedstawili im procedurę rekrutacyjną.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej