5 listopada br. ks. Bp Józef Szamocki odwiedził grudziądzką jednostkę penitencjarną.

Religia w resocjalizacji

Zgodnie z art. 106 § 1 kkw skazani mają prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym. Prawo do wolności wyznania to jedno z podstawowych praw każdej jednostki, które reguluje życie w społeczeństwie. Dlatego tak ważną w procesach resocjalizacji i readaptacji jest możliwość korzystania z posług religijnych. Rozwój duchowy powoduje ukierunkowanie prezentowanych postaw na konkretne wartości oraz cele. Tym samym umożliwia dokonania refleksji nad własnym postępowaniem, pogodzenie się z samym sobą i zaakceptowanie swojego życia. Jednocześnie wskazuje na obszary, które wymagają naprawy lub zmiany. Istotą resocjalizacji w wymiarze religijnym jest poczucie przynależności do wspólnoty oraz stworzenie osadzonym możliwości przyjęcie odpowiedzialności za własne działania.

Posługi religijne

Na co dzień osadzeni w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej mają możliwość korzystania z posług religijnych, które sprawuje kapelan ks. kanonik Wojciech Pyrzewski. Poprzez rozmowy, spotkania oraz udzielanie sakramentów ks. Wojciech towarzyszy osadzonym podczas pobytu w warunkach izolacji.

W niedzielę 05.11.2023 r. mszy świętej, w jednej z dwóch kaplic, znajdujących się na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, przewodniczył Ks. Bp Józef Szamocki – biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Wspólna modlitwa była centralnym punktem wizytacji grudziądzkiej „jedynki”.

Podczas wygłoszonej homilii ks. biskup podkreślił, że

"w życiu trzeba być  wiarygodnym i nie oszukiwać samego siebie, a prawdziwa wolność wynika z wolności serca, nie zaś z miejsca, w którym się przebywa".

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej