26 czerwca to podwójne święto: Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków. Narkotyki - obok uzależnienia od alkoholu, to jedna z najczęstszych używek. To właśnie przez negatywne skutki przyjmowania substancji zmieniających nastrój wiele osób popełnia przestępstwa.

Terapia w więzieniu

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności osoby uzależnione od narkotyków mogą odbyć terapię na jednym z 16 oddziałów w Polsce. Coraz częściej pojawiają się uzależnienia mieszane, tzn. osadzeni uzależnieni są jednocześnie od kilku substancji: alkoholu, narkotyków i leków. Dostępność substancji psychoaktywnych na wolności sprawia, że młodzi ludzie często sięgają po nie w ramach eksperymentu, czy żeby nie odstawać od grupy rówieśniczej. Niestety wiele z takich „przygód” kończy się źle. Ryzyko uzależnienia i negatywne konsekwencje rozłożone w czasie nie robią na wielu wrażenia. Ignoruje się już nawet informacje dotyczące zagrożenia natychmiastowego.

Dopalacze

Ciągle słyszymy o osobach, które sięgają np. po tzw. dopalacze - wiedząc, że znajdują się tam syntetyczne substancje, których zażycie może zabić. W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu realizowany jest np. program readaptacyjny „Mocarz”, który ma na celu zwiększenie świadomości osadzonych dotyczące działania dopalaczy. Uczestnicy poznają obrazowe przykłady jak niewiadome substancje potrafią zmienić świadomość. Widzą ryzyko jakie wiąże się z byciem pod wpływem takiej substancji. Zdobywają wiedzę na temat ryzyka nawet pojedynczej dawki, która nieodwracalnie może uszkodzić układ nerwowy człowieka.

Najlepiej nie wchodzić...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią osadzeni mają okazję uczestniczyć w konkursie na najlepszy antynarkotykowy slogan, hasło czy wiersz. Wszystko po to, by pobudzić do refleksji, zmotywować do zdobycia informacji na temat narkotyków i substancji zmieniających świadomość.

Bo im większą wiedzę ta ten temat posiadamy – tym mniejsze ryzyko, że po narkotyki sięgniemy.

 

Tekst: por. Marek Mikielewicz

Zdjęcia: freepik.com

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej