W Zakładzie Karnym w Grudziądzu, w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pn. „W SŁUŻBIE PRAWU”, odbyły się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla podopiecznych Hufca Pracy.

Spotkanie z pracownikami Służby Więziennej rozpoczęło się od obowiązującej procedury pozostawienia przedmiotów niedozwolonych i weryfikacji dokumentów. Następnie młodzież udała się na świetlicę gdzie mjr Ola Zaremba – koordynator projektu w grudziądzkiej jednostce przeprowadziła lekcję z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw.

Ku przestrodze

Kolejnym punktem zajęć było zaprezentowanie uczniom listów od osadzonych, w których przestrzegali oni młodych przed popełnianiem ich błędów. Na koniec spotkania uczniowie zostali oprowadzeni po dziedzińcu grudziądzkiej jednostki penitencjarnej i mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda miejsce izolacji osób pozbawionych wolności. Zajęcia ukazały realia życia więziennego nie tylko z perspektywy funkcjonariuszy, ale także więźniów. Uświadomiły młodym ludziom, wchodzącym w dorosłość, że łamanie prawa może przekreślić plany człowieka na przyszłość, a więzienie jest dla każdego bardzo trudnym doświadczeniem.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: mjr Ola Zaremba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej