W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyły się zajęcia dla młodzieży z zakresu prewencji przestępczości, w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

„W SŁUŻBIE PRAWU”

Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności karnej w oparciu o Kodeks Karny, ale także ze znaczeniem pojęć dotyczących prawa – czym ono jest, po co jest stworzone, jakie są jego rodzaje, co ma chronić, czemu służyć i czemu zapobiegać. Tego typu oddziaływania mają charakter prewencyjny i mają uświadomić młodzieży, że warto przestrzegać prawa i żyć zgodnie z jego zasadami. Uczniowie podczas wizyty poznali także losy skazanych z Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu i dowiedzieli się jak zgubny może być nałóg i jakie są  objawy uzależnień od używek oraz zachowań, które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłość młodzieży.

PRACA W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Młodzież została także zapoznana z podstawowymi informacjami na temat pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, o specyfice wykonywanych obowiązków, a także o wymogach, jakie muszą spełnić kandydaci do formacji. Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zawodowej, zostali również zapoznani z możliwościami, jakie niesie za sobą wstąpienie w szeregi formacji i/lub kontynuowanie edukacji w Akademii Sprawiedliwości Warszawie.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: mjr Ola Zaremba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej