Osadzeni grudziądzkiej Służby Więziennej podejmą pracę w kolejnym Nadleśnictwie.

16 listopada br. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie podczas, którego podpisano umowę pomiędzy Nadleśnictwem Osie i grudziądzką jednostką penitencjarną, której celem jest zatrudnianie osób pozbawionych wolności, mogących świadczyć pracę na rzecz lasów. Dokumenty podpisali Dyrektor Zakładu Karnego - mjr Krystian Wasiński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie - Zbigniew Łącki . 

Praca dla więźniów 

Praca w Nadleśnictwie wpisuje się w opracowany rządowy program „Pracy dla więźniów”. Umożliwia on skazanym realizację wielu zadań, m. in. pracę na rzecz społeczeństwa oraz spłatę własnych wierzytelności. Uczy także systematyczności i sumienności, niezbędnych w pracy zarobkowej, które będą skazanym niezbędne w procesie powrotu do społeczeństwa. 

 

Tekst/ zdjęcie: por. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej