Projektowanie procesu resocjalizacji cechuje się indywidualnością każdego przypadku. Istotnym elementem kary pozbawienia wolności jest wypełnienie przez skazanych zadośćuczynienia względem ofiar przestępstw.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W okresie od 20 do 26 lutego 2023 roku obchodzony był Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,  jest on koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym okresie, w całym kraju ofiarom przestępstw udzielane były bezpłatne porady prawne. W zakładach karnych skazani nieustanie są motywowani do realizacji zadośćuczynienia swoim ofiarom.

Art. 168 a kkw 

Gdy sprawca przestępstwa odbywa  karę pozbawienia wolności ofiara zwykle jest spokojna. Zdarzają się jednak czasem sytuacje, kiedy miewa obawy jak zachowa się względem niej sprawca w momencie, gdy opuści jednostkę penitencjarną, Dzięki uregulowaniom prawnym nie pozostaje ona w stanie niewiedzy ponieważ zgodnie z art. 168 a kkw na wniosek pokrzywdzonego dyrektor zakładu karnego zawiadamia go o każdorazowym opuszczeniu jednostki penitencjarnej przez skazanego. Daje to ofiarom większe poczucie bezpieczeństwa i umożliwia przygotowanie do ewentualnego spotkania ze sprawcą przestępstwa.

Sprawiedliwość naprawcza

Aby uwzględnić potrzeby ofiar przestępstw w realizacji kary pozbawienia wolności uwzględnia się tzw. sprawiedliwość naprawczą. Umożliwia ona spotkanie ofiary i sprawcy przestępstwa i w drodze mediacji i wypracowanie porozumienia dzięki, któremu sprawca będzie znał warunki zadośćuczynienia, a ofiara będzie miała poczucie zrozumienia. Jest to przestrzeń, aby strony mogły wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić skutkom i następstwom powstałych szkód.  

Naprawa szkód

Osadzeni w trakcie procesu resocjalizacji są zobowiązani do naprawy szkód na rzecz pokrzywdzonych. Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest bieżące ich motywowanie do tych działań i rozliczanie z wykonywania kolejnych etapów zadośćuczynienia. Aby skazani mogli realizować finansowe zobowiązania umożliwia się im zatrudnienie w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, co przynosi wymierne korzyści ofiarom przestępstw.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Grafika: Ministerstwo Sprawiedliwości 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej