Konwoje osadzonych to jedno z najtrudniejszych zadań dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mundurowi z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zostali przeszkoleni w zakresie ich realizacji przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Bydgoszczy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu uczestniczyli w szkoleniu z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej w Bydgoszczy. Zostało ono zorganizowane dla funkcjonariuszy systematycznie wykonywujących obowiązki służbowe z użyciem broni palnej oraz realizujących obowiązki konwojenta. Zajęcia odbywały się w formie praktycznej z użyciem i wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego oraz środków pozoracji.

Konwojowanie osadzonych

Służba Więzienna jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu realizuje ustawowe zadania wśród, których są m.in. działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z elementów tych działań jest konwojowanie osób pozbawionych wolności. Jest to niezwykle ważne i trudno zadania ponieważ wymaga od konwojentów zadbania o bezpieczeństwo osadzonych oraz osób postronnych.

Konwoje osadzonych zazwyczaj są organizowane w celu przeprowadzenia zaplanowanych badań lub wizyt lekarskich, a także pomiędzy jednostkami penitencjarnymi. Okresowo zdarzają się także konwoje doraźne, które muszą być zrealizowane bez wcześniejszego planu. Te wymagają od funkcjonariuszy gotowości do działania w sposób nagły i umiejętności pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu realizują także konwoje kobiet pozbawionych wolności będących w ciąży oraz z dziećmi, co wymaga dodatkowych środków ostrożności.

Szkolenie

Podczas szkolenia omówiono podstawy prawne, zasady i obowiązki ciążące na funkcjonariuszach pełniących służbę konwojową, a także zdarzające się najczęściej „nietypowe” sytuacje. Wiedza ta jest niezbędna do profesjonalnego wykonywania tego rodzaju zadań, po to aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek trudności.

W części praktycznej szkolenia funkcjonariusze trenowali m.in. odparcie ataku na konwój, ćwicząc zachowania i sposób postępowania bliski realnemu zagrożeniu. Szkolenie zawierało także procedury związane z udzielaniem pierwszej pomocy.  W trzecim etapie mundurowi trenowali  techniki strzelań sytuacyjnych z wykorzystaniem amunicji ostrej. Poznawali także techniki obrony w bliskim kontakcie tzw. strzelań instynktownych oraz strzelań dynamicznych w ruchu oraz zza zasłon.

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej