Ostatnie wyjście uczestników programu "Okaż kulturę-dbaj o naturę" w tej edycji programu. Tym razem grupa osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu pod opieką wychowawców i strażników miejskich porządkowała okolice jeziora Tarpno. Zebrano prawie dwa kontenery śmieci.

Cały czas jest co robić!

Niestety, pomimo akcji edukacyjnych cały czas znajdują się osoby, które pozostawiają śmieci w niedozwolonych miejscach. Osadzeni – uczestnicy programu tym razem posprzątali okolice jeziora Tarpno. Jeden kontener na odpady nie wystarczył!

- Było to ostatnie wyjście w teren grupy, w tej edycji programu. Oprócz sprzątania uczestnicy mieli okazję zwiedzić grudziądzkie Centrum Edukacji Ekologicznej i dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat flory i fauny naszych lasów. Był to nie tylko ciekawy wykład dotyczący zależności pomiędzy różnymi zwierzętami w ekosystemie, ale również okazja poznania niektórych gatunków na własne oczy i wyciągnięcie ręki - powiedział szer. Adam Kitzermann z ZK Nr 1 w Grudziądzu, koordynator programu "Okaż kulturę-dbaj o naturę".

W ostatnich zajęciach uczestniczyły 4 kobiety i 12 mężczyzn.

Bądź eko

Dbanie o porządek, zwiększenie samokontroli, przyswojenie sobie zasad i poznanie znaczenia ekologii – to tylko niektóre cele programu readaptacyjnego, w którym uczestniczy 24 osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. W trakcie zajęć dowiadują się też o znaczeniu proekologicznego podejścia w codziennym życiu. Od prawidłowej segregacji odpadów, po świadome zakupy. Uczestnicy dowiadują się też jak ich codzienne wybory wpływają na środowisko.

Programy readaptacyjne

To tylko jeden z wielu programów readaptacyjnych realizowanych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Wiele z nich dotyczy konkretnych problemów osadzonych np. dla sprawców lub ofiar przemocy oraz dla osób, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu.


 

Tekst: por. Marek Mikielewicz

Zdjęcia: szer. Ewelina Wójtowicz, szer. Adam Kitzermann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej