Jak co roku Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu aktywnie włączył się w akcje "Sprzątania świata".

Sprzątamy świat - po raz 30!

W tym roku finał Akcji Sprzątanie świata jest wyjątkowy, ponieważ od pierwszego worka zebranego w czasie finału w 1994 roku mija dokładnie 30 lat! Z raportów z poprzednich akcji wynika, że od początku w polskiej edycji Clean Up The World wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem "Sprzatanie świata łączy ludzi". Jej organiatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. 

Akcja - resocjalizacja

16 września br. grupa skazanych kobiet wzięła udział w akcji "Sprzatania świata", w ramach zajęc kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego. Akcja ta niewątpliwie jest wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz ekologicznych działań realizowanych przez kadrę penitencjarną Służby Więziennej. Jest ona istotnym elementem procesu resocjalizacji, w zakresie ekologii, którego celem  jest oczyszczenie najbardziej zaniedbanych terenów miasta z odpadów. W ramach inicjatywy realizowane są także cele resocjalizacyjne i społeczne m. in. kształtowanie w osadzonych wrażliwości na potrzeby środowiska, w tym wypadku lokalnego oraz na zbieranie odpadów i ich segregację, zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników, nabycie poczucia odpowiedzialności społecznej, zwiększenie otwartości w kontaktach interpersonalnych, wzmocnienie samokontroli, kształtowanie wytrwałości oraz konsekwencji w działaniu. Tym samym realizowany jest nadrzędny cel kary pozbawienia wolności - wzbudzanie postaw, które są społecznie pożądane. 

 

Tekst/zdjęcie: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej