W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi skazanych w ramach programu ”Praca dla więźniów”. Dokonano analizy efektów osiągniętych w roku 2022.

W spotkaniu wzięli udział: mjr Krystian Wasiński -  Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, kontrahenci zatrudniający osadzonych, przedstawiciele instytucji publicznych, w których skazani świadczą pracę nieodpłatną oraz funkcjonariusze zajmujący się sprawami zatrudniania osadzonych.

Cel

Celem spotkania było podsumowanie wyników uzyskanych w mijającym roku oraz przypomnienie obowiązków spoczywających na osobach, które bezpośrednio nadzorują pracę osadzonych. Chor. Marcin Wojciechowski – inspektor ds. zatrudnienia przedstawił zebranym kryteria kierowania do pracy osadzonych w systemie bez konwojenta oraz kwestie bezpieczeństwa związane z zatrudnieniem osadzonych. Dokonał także analizy hipotetycznych zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy skazanych i przedstawił kontrahentom algorytmy postępowania, które umożliwiają szybką i adekwatną reakcję na wypadek pojawienia się sytuacji trudnych z udziałem pracowników pozbawionych wolności.

Miejsca pracy skazanych

W związku z zatrudnieniem poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, mury grudziądzkich jednostek penitencjarnych opuszcza codziennie ponad 160 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Pracujących skazanych można spotkać w 35 firmach prywatnych zajmujących się m.in. produkcją żywności oraz różnego rodzaju materiałów przemysłowych. Ponadto skazani pracują nieodpłatnie w wielu instytucjach samorządowych m.in. szkołach, Urzędzie Skarbowym, Starostwie Powiatowym, Grudziądzkim Centrum Caritas, Urzędzie Gminy, Miejskim Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku, Straży Pożarnej itp. Zajmują się tam zazwyczaj porządkami i remontami. 

Osoby skazane za najcięższe przestępstwa, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego pracują w halach produkcyjnych, mieszczących się na terenie jednostki, wynajmowanych przez prywatnych przedsiębiorców. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziale Zewnętrznym funkcjonuje 5 takich hal produkcyjnych. Pracuje w nich niespełna 200 osób.

Statystki

Aktualna powszechność zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu wraz z Oddziałem Zewnętrznym wynosi 75 % (powszechność zatrudnienia skazanych w skali całego kraju w październiku br. wynosiła 62,5 %).

W okresie od stycznia do listopada 2022 r. dochód brutto uzyskany przez osadzonych wyniósł 7 724 332 19 zł . Z każdej pensji skazanego potrącane są należności na: Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej (7%), Fundusz Aktywizacji Zawodowej (51%), Ubezpieczenie rentowe (1,5%), Ubezpieczenie emerytalne (9,76 %).

Priorytetem programu „Praca dla więźniów” jest odpłatne zatrudnienie skazanych posiadających zobowiązania finansowe, w tym przede wszystkim alimentacyjne. Od początku 2022 roku z pensji skazanych dokonano 1479 potrąceń alimentacyjnych na łączną kwotę 344 700 18 zł.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej