Dyrektor jednostki podpisał kolejną umowę z kontrahentem zewnętrznym, w efekcie czego zatrudnienie znalazła grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu.

Mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu 18 stycznia br. podpisał kolejną umowę z firmą „OKK Otlewski Sp.  z o.o.". Rozszerza ona dotychczasowe porozumienie dotyczące zatrudnienia osadzonych.

Płynność zatrudnienia

Fluktuacja osadzonych w programie „Praca dla więźniów” jest  znaczna, w związku z czym zatrudnianie osób pozbawionych wolności wymaga od kadry penitencjarnej dużego zaangażowania. Aby utrzymać powszechność zatrudnienia osadzonych na właściwym poziomie funkcjonariusze nieustannie pozostają w kontakcie z kontrahentami i starają się w sposób płynny kierować skazanych do pracy odpłatnej, co jest jednym z priorytetów w działaniach Służby Więziennej.

Praca dla więźniów

Praca osadzonych stanowi bardzo ważny element odbywania kary pozbawienia wolności. Jest podstawowym i nadrzędnym narzędziem resocjalizacji. Daje skazanym możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, uczy uczciwego zarabiania pieniędzy oraz współpracy z innymi. Wyrabia także szereg nawyków, w tym m.in. punktualność, sumienność i odpowiedzialność. Są one istotnym ogniwem w procesie readaptacji społecznej osadzonych.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej