W tym roku 4 września po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2023/2024 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Historia edukacji w grudziądzkiej jednostce

W Grudziądzu skazane kobiety od 1957 roku mogą uzupełniać wykształcenie. Jest to jedyna przywięzienna placówka edukacyjna dla skazanych kobiet w kraju. Najpierw był to Zbiorczy Zakład Szkolny, później – Zespół Szkół dla Dorosłych, dziś – Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chociaż na przestrzeni lat zmieniały sie nazwy placówki i kierunki kształcenia to podstawowy cel kierowania do nauczania zawsze był ten sam - zdobycie wykształcenia, wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie zatrudnienia.

Nowy rok szkolny - nowe możliwości

W roku szkolnym 2023/2024 naukę kontynuować będzie łącznie 80 osadzonych kobiet. Kształcenie w CKU odbywac się będzie na poziomie liceum ogólnmokształcacego (na VI semestr będzie uczęszczało 12 osadzonych), szkoły podstawowej (14 skazanych) oraz na poziomie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kucharz - 20 skazanych, technik przemysłu mody - 15 skazanych, cukiernik - 19 skazanych). W rozpoczynającym się semestrze pracę w szkole będzie prowadziła kadra pedagogiczna składająca sie z 18 nauczycieli. Szkoła jest przygotowana do edukacji wg wytycznych MEN, MZ i GIS.

Nauczanie i zatrudnienie

W grudziądzkim CKU od kilku lat funkcjonuje tzw. klasa patronacka, która jest szansą na uzupełnienie wykształcenia, a także przygotowanie zawodowe wraz z możliwością zatrudnienia w jednej z czterech hal produkcyjnych funkcjonujących w grudziądzkiej "jedynce" w ramach ministerialnego programu „Praca dla Więźniów”. Takie rozwiązanie dla wielu osadzonych to nie tylko nauka nawyku pracy, działania w grupie i obowiązkowości, ale przede wszystkim możliwość otrzymania wynagrodzenia za pracę, dzięki której osadzone spłacają zadłużenia, m.in. alimenty, grzywny i inne zobowiązania finansowe. Znaczna część skazanych z powodzeniem łączy obowiązki wynikające z nauczania oraz zatrudnienia w różnych miejscach na terenie jednostki.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej