Funkcjonariusze i pracownicy grudziądzkiej jednostki penitencjarnej dołączyli do zbiórki darów dla ukraińskich strażaków.

Zbiórka dedykowana ukraińskim strażakom z Dniepropietrowska została zainicjowana przez Wójta Pruszcza Gdańskiego. Skierował on swoją prośbę do strażaków oraz więzienników. Strażacy kompletowali niezbędny sprzęt, więziennicy dołączyli do zbiórki żywności i środków medycznych. Czasu było niewiele, ponieważ transport do miejsca docelowego był zaplanowany na konkretny dzień. Wymagał on dużego zaangażowania i odwagi ze strony polskich wolontariuszy. Zakończył się sukcesem i wszystkie zebrane towary są już w rękach ukraińskich bohaterów walczących o wolność.

Nie pozostajemy obojętni

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie funkcjonariusze i pracownicy grudziądzkich jednostek penitencjarnych angażują się w pomoc potrzebującym. Przeprowadzono już kilka zbiórek żywności i środków medycznych, które zostały przewiezione bezpośrednio do Ukrainy. Przekazano także dary osobom, które uciekając przed wojną zamieszkały w Grudziądzu. Ponadto złoga grudziądzkiej jednostki dołączyła do zbiórki żywności dedykowanej ukraińskim więziennikom.

Razem można więcej

Pomoc potrzebującym to często test solidarności grup i altruizmu jednostek. Funkcjonariusze Służby Więziennej w sytuacjach kryzysowych zawsze łączą siły i podejmują zespołowe działania dzięki, którym efekty ich pomocy są dużo większe niż gdyby każdy działał z osoba. Grudziądzkie dary dla Ukrainy to efekt współdziałania funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, jego Oddziału Zewnętrznego oraz członków grudziądzkiego Oddziału Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: zasoby ukraińskiej SP

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej