Efekty terapii zajęciowej realizowanej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, w Oddziale dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo, zostały nagrodzone podczas XXX Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie.

Przegląd Sztuki Więziennej

Sztumski konkurs pod nazwą "Przegląd Sztuki Więziennej" to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Organizatorem imprezy jest Zakład Karny w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczości więziennej jako elementu resocjalizacji, wspieranie artystycznej refleksji, wrażliwości, potrzeby samorealizacji oraz szeroko pojęta aktywizacja kulturalna środowiska więziennego.

XXX edycja

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 963 prace, których autorami było 213 osadzonych z kraju i 15 z zagranicy. Główne kategorie prac to: literatura, malarstwo, rysunek, plakat, rzeźba i ceramika. Najlepsi otrzymali wyróżnienia, a wśród nich znalazła się nagroda dla osadzonej z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, odbywającej karę w Oddziale Terepeutycznym dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo oraz nagroda zbiorowa dla skazanych z tego samego oddziału.

Jak powstają prace osadzonych?

Prace artystyczne osadzonych z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w Oddziale Terapeutycznym dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo powstają ze wsparciem i pod nadzorem terapeutyki kpt. Emili Danielewicz - Gburczyk. Wprowadza ona podopieczne oddziału w meandry sztuki, zaczynając bardzo często od podstaw, ucząc skazane trzymania przyborów plastycznych, łączenia kolorów i struktur, planowania i finalizowania dzieł. Ważnym elementem tej pracy jest także nauka współpracy skazanych ze sobą, co wśród osób z trudnościami osobistymi jest ogromnym wyzwaniem. Często zaczyna się od nauki mówienia proszę i dziękuję, idąc ku cierpliwości w oczekiwaniu na wymianę narzędzi, aż do wspólnego tworzenia dzieł sztuki.

Sztuka w resocjalizacji

Wykorzystywanie sztuki w procesie resocjalizacji skazanych ma wymiar edukacyjny, terapeutyczny i rekreacyjny. To istotny aspekt pracy z osadzonymi nie tylko ze względu na optymalizację funkcjonowania osób pozbawionych wolności, ale także dla zakładu karnego jako instytucji oraz całego społeczeństwa.
W wymiarze psychologicznym terapia sztuką pozwala podnieść poziom pozytywnych emocji, uzyskać pełniejszy wgląd oraz wyrazić trudne do werbalizacji lub zagrażające myśli i uczucia, a także stymulować zmiany w kierunku wewnętrznego umiejscowienia kontroli. Długofalowe oddziaływania poprzez sztukę mogą stworzyć możliwość zbudowania tożsamości w oparciu o pozytywne wzorce oraz podnieść poziom samooceny skazanych i polepszyć ich kontrolę negatywnych emocji.

Społeczny wymiar

Praca z osadzonymi z Oddziału Terepeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo to sztuka sama w sobie, a gdy  jej owocem stają się dzieła artystyczne wpływające na zmianę postaw skazanych i umożliwiające ucztę zmysłów osobom postronnym to jest to ważny efekt społecznego wymiaru resocjalizacji.

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska
Zdjęcia: kpt. Anna Tobolska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej