Z danych statystycznych z 2020 roku przedstawionych przez Policję wynika, że wśród podejrzanych o popełnienie czynów karalnych, ponad 8 tysięcy osób to nieletni. Aby zapobiec przestępczości młodzieży Służba Więzienna rozpoczęła działania prewencyjne zmierzające do uświadomienia młodym ludziom jakie konsekwencje grożą w przypadku podjęcia złych wyborów życiowych.

Prewencja

Podłożem konfliktów z prawem osób młodych często są dysfunkcyjne środowiska i trudne warunki rozwoju. Na nie młodzi nie mają wpływu, jednakże są też czynniki, którymi mogą kierować. Należą do nich młodzieńcza lekkomyślność, brawura, czasem nieodpowiedzialność i brak umiejętności przewidywania skutków własnych decyzji. Często są one znaczące w kształtowaniu drogi życia młodych dorosłych. Aby nie było za późno warto poznać przyczyny i skutki przestępczości oraz poszukać rozwiązań jak jej zapobiec.

Zajęcia z młodzieżą

3 listopada br. kadra penitencjarna Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przeprowadziła profilaktyczne zajęcia z młodzieżą 3. Liceum Ogólnokształcącego z Grudziądza. Miały one charakter warsztatowy i dotyczyły czynników ryzyka mogących negatywnie wpłynąć na rozwój młodzieży. Licealiści otrzymali także listy od skazanych, którzy popełnili przestępstwa jako młodociani, z których mogli dowiedzieć się na co powinni uważać podejmując codzienne wybory.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu budowanie odpowiedzialności młodych oraz kształtowanie perspektywy myślenia ukierunkowanej na przestrzeganie norm prawych i uwzględnianie w codziennym postępowaniu norm moralnych.

Bezpośredni kontakt młodzieży z kadrą penitencjarną był też szansą do analizy zagrożeń oraz uświadomienia sobie nieuchronności kar za popełniane przestępstwa.

 

Tekst/ grafika: por. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej