26 maja 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu otrzymała środki ochronny osobistej wyprodukowane w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu, a Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Grudziądzu jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grudziądzu jest instytucją publiczną, podległą Ministerstwu Edukacji. Ideą jej pracy jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i wychowawcom. Misją placówki jest skuteczne pomaganie. Jej hasło przewodnie to: „W tym cały sens istnienia, aby umieć żyć”.

W czasie epidemii pomoc psychologiczno-pedagogiczne jest niezwykle istotna. Zdalny proces nauczania wygenerowały szereg zmian, które dotknęły cały łańcuch edukacji – od dzieci przez rodziców do nauczycieli. Zbiorowa izolacja i nieustanny lęk związany z epidemią również nie pozostają bez znaczenia dla psychiki ludzkiej, co niesie dla pracowników poradni nowe wyzwania.

Bezpieczeństwo

Podstawową misją Służby Więziennej jest dbanie o bezpieczeństwo. Cieszymy się, że dzięki akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga realizujemy nowy wymiar dbałości o bezpieczeństwo społeczne. Mamy nadzieję, że wyprodukowane przez nas środki ochrony osobistej dla pracowników poradni  będą wsparciem zewnętrznym, pozwalającym  bezpiecznie udzielać pomocy potrzebującym w czasie epidemii.

Nasze działanie do cegiełka w dbałości o kondycję psychiczną mieszkańców powiatu grudziądzkiego.

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcie: sierż. Aleksander Marszałek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej