Grudziądz uczcił 103. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Służbę Więzienną reprezentował mjr Krystian Wasiński – dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

103 lata

Tegoroczne obchody związane z rocznicą powrotu Grudziądza do macierzy rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyła się msza święta odprawiona w intencji Miasta w Bazylice. Kulminacyjnym punktem obchodów była uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. W obchodach uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu z mjr Krystianem Wasińskim – dyrektorem jednostki, na czele.

Początki więziennictwa w Grudziądzu

Powrót Grudziądza w struktury państwa polskiego nierozerwalnie wiąże się z początkami więziennictwa w Grudziądzu. Prezes Sądu Okręgowego - Gruning z 28/29 stycznia 1920 roku przejął od władzy niemieckiej budynek więzienia i przekazał go pod pieczę Panu Grabowskiemu - nauczycielowi zakładowemu z czasów niemieckich. Zachowana dokumentacja archiwalna wskazuje, że w lutym 1920 roku realizowano jeszcze formalności związane z przejęciem budynku oraz częściowym użyczeniem jego pomieszczeń wojsku. Po dokonaniu niezbędnych remontów powołano pierwszego dyrektora Domu Karnego por. rez. Juliana Maciejewskiego. Oficjalne otwarcie więzienia odbyło się w lipcu 1920 roku, ale sam zakład funkcjonował w ograniczonym zakresie znacznie wcześniej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej