Kultura jest tym, co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się uczyłeś (Selma Lagerlöf). Na pytanie o sedno kultury i znaczenie savoir vivre w życiu próbowały znaleźć odpowiedź osadzone kobiety, przebywające w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.

ZKulturą

Na przełomie czerwca i lipca br. grupa ośmiu osadzonych kobiet miała możliwość uczestnictwa w programie pod nazwą „ZKultura’’, sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej. Oddziaływania miały na celu kształtowanie kompetencji społecznych i poznawczych, stanowiących podstawę „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej i poza nią. W trakcie 8 spotkań osadzone zgłębiły wiedzę z zakresu relacji interpersonalnych, asertywności, empatii, kultury komunikacji (zwrotów grzecznościowych), bon ton, higieny osobistej – ogólnie zamkniętych w pojęciu savoir vivre. Osadzone z dużym zaangażowaniem wykonywały aktywizujące ćwiczenia o charakterze para-teatralnym, wymieniały idee, weryfikowały światopogląd. Zwieńczeniem programu była sesja oparta na założeniach arteterapii. Namacalnym efektem finalnym zajęć były własnoręcznie pomalowane t-shirty, inspirowane treściami skorelowanymi, z szeroko rozumianą kulturą.

Współpraca praktyków i nuakowców

Program „ZKultura” jest programem interdyscyplinarnym. Stanowi synergię działań środowiska akademickiego, reprezentowanego przez kadrę uniwersytecką i studentów oraz wymiaru unitarno – praktycznego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wdrażanie i realizacja programu jest owocem wielomiesięcznej współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego w postaci Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum” pod opieką naukową dr Moniki Marczak, a także Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy. Oddziaływania są przeprowadzane jednocześnie w wybranych jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, a ich istotnym elementem jest włączanie studentów w przeprowadzanie sesji programu. Kooperacja w takiej formie stanowi twórcze realizowanie założeń art. 38 par. 1 KKW. Współpraca podmiotów znacząco poszerza wachlarz możliwych oddziaływań, w konsekwencji czyniąc proces resocjalizacji osadzonych efektywniejszym.

Tekst/zdjęcia: szer. Natalia Abramek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej