Podczas okręgowych obchodów święta Służby Więziennej Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego zastępcy odebrali awanse na wyższe stopnie służbowe. Ponadto 10 funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości.

Awanse kadry kierowniczej

Zgodnie z art. 53 § 1 Ustawy o Służbie Więziennej, z okazji  święta Służby Więziennej następuje nadanie funkcjonariuszom kolejnego wyższego stopnia. Zwyczajowo odbywa się to podczas uroczystej akademii. 154 funkcjonariuszy grudziądzkiej służby więziennej odebrało swoje awanse podczas obchodów święta w jednostce penitencjarnej, które miały miejsce 5 lipca 2023 r., natomiast  w czasie obchodów okręgowych awanse otrzymali:

Ppłk Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu,

Ppłk Krzysztof Kuchmistrz - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu,

Kpt. Grzegorz Pietryka  - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Odznaczenia

Podczas uroczystości funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu otrzymali także odznaczenia:

„Krzyże ze zasługi” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 1 - brązowy oraz 1- srebrny, a także odznaki „Za zasługi dla więziennictwa" przyznane przez Ministra Sprawiedliwości (1- złota, 2- srebrne, 5 - brązowych).

Promocja działalności jednostki

W czasie trwania obchodów uczestnicy święta mogli poznać różne aspekty pracy Służby Więziennej. Stoisko Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zaprezentowało prace plastyczne osadzonych, wykonane podczas warsztatów terapii zajęciowej w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Podczas rozmów z uczestnikami pikniku terapeutka oddziału zaprezentowała odwiedzającym podstawowe techniki, którymi wystawione prace były wykonane, omówiła także aspekty realizacji zadań resocjalizacyjnych poprzez twórczość i pracę terapeutyczną.

Funkcjonariuszka omówiła także na czym polega praca w bezpośrednim kontakcie w osobami pozbawionymi wolności oraz zasady rekrutacji do formacji.

Letnia akcja krwiodawstwa

Zgodnie z porozumieniem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy z Zespołem ds. Popularyzacji Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, jednostki okręgu bydgoskiego w okresie letnim uczestniczą w akcji honorowego kriwodawstwa. Ma ona na celu zapewnienie wystarczającej ilości krwi w szpitalach w okresie letnim, tj. czasie kiedy krwiodawców jest zwyczajowo mniej a zapotrzebowanie na ten lek jest większe niż w pozostałych miesiącach roku,  gdyż poza typowymi zabiegami wykonywanymi w placówkach leczniczych, pojawiają się także incydentalne sytuacje, w których krew jest niezbędna. Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej regularnie oddają krew i nie zabrakło ich także w krwiobusie w dniu okręgowych obchodów święta SW.

Zapraszamy do wysłuchania relacji radiowej ze święta : Na co dzień ciężko pracują, raz w roku świętują.


Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej