W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu "Kobieta w izolacji". W konferencji uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - płk Krzysztof Stefanowski. Patronat honorowy tegorocznej Konferencji sprawowali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Michał Woś oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy - płk Andrzej Gniot.

Ogólnopolskie Seminaria Naukowe organizowane przez Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu odbywają się  corocznie od 2008 roku.

Tegoroczny temat konferencji brzmiał "Kto zabija człowieka? Przyczyny i skutki zbrodni z art 148 kodeksu karnego."

Tematyka rozważań nie jest przypadkowa – wybrano ją z uwagi na obecną powszechność tego typu przestępstw, ich złożony charakter, jak i medialność, a także trwające prace legislacyjne w zakresie zmian kodeksu karnego, w tym kar za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu.

I dzień Konferencji 

Tegoroczną konferencję rozpoczęła prelekcja Piotra Kłysza  Głównego Specjalisty - Prokuratora reprezentującego Ministerstwo Sprawiedliwości, omówił on najnowsze uregulowania prawne dotyczące przestępstw przeciwko życiu.

Następnie prof. Beata Pastwa-Wojciechowska przedstawiła sytuację kobiet, które dopuściły się morderstw w odpowiedzi na poczucie zagrożenia, wstydu lub utraty honoru. Sędzia Sądu Apelacyjnego - Mieczysław Oliwa omówił zagadnienia związane z orzekaniem karnym w sprawach osób oskarżonych o przestępstwa z art. 148 kodeksu karnego.

Kolejnym ważnym aspektem konferencji było wystąpienie psychologa Komendy Wojewódzkiej Policji - podinsp. Joanny Michalskiej, które przybliżyło uczestnikom przyczyny omawianych zbrodni. 

II dzień konferencji

Drugi dzień konferencji otworzyl Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - płk Krzysztof Stefanowski. Podkreślił jak ważne są tego typu inicjatywy i dyskusje w obszarze podjętego tematu.

W dalszej części konferencji naukowcy i praktycy omówili pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne aspekty omawianych zbrodni.

Podsumowanie

Zorganizowne Seminarium naukowe było ważnym spotkaniem nauki z praktyką. Po raz kolejny umożliwiło wymianę wiedzy środowiska naukowego z doświadczeniem praktyków, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia warsztatu badawczego i praktycznego resocjalizacji.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: kpt. Karolina Goss 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej