Ogólnopolskie Forum Obronności było okazją do rozmów o bezpieczeństwie i prezentacji Służby Więziennej jako ważnego elementu ochrony państwa i jako stabilnej formy zatrudnienia.

Ogólnopolskie Forum Obronności "Bezpieczeństwo i tolerancja" już po raz kolejny odbyło się w Solcu Kujawskim. Jego organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD, oraz Pszczyńska Akademia Sztuk Walki.Partnerem organizacji przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz promocji Służby Więziennej jako potencjalnego pracodawcy na rynku Pomorza i Kujaw.

Samoobrona

Forum miało na celu między innymi propagowanie sportów i systemów walki wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza, jak również zachęcenie do systematycznego uczestnictwa w szkoleniach, podnoszących umiejętności obronne. Obejmowało pokaz sztuk walki i umiejętności z zakresu samoobrony, które trenowały i prezentowały funkcjonariuszki Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności Funkcjonariuszki uczestniczące w szkoleniu przekażą Koleżankom i Kolegom z jednostki, podczas szkoleń wewnętrznych, odbywających się regularnie w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. 

Wiedza

Umiejętności z zakresu samoobrony nie wystarczą, aby czuć się bezpiecznie. Konieczne jest także posiadanie wiedzy na temat tego jak i kiedy można korzystać z tych technik. Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania pokazom towarzyszył  prelekcje dotyczące tolerancji w ramach, której poruszono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa z nienawiści, rasizm oraz przestępstwa na tle narodowościowym i wyznaniowym. Omówiono także kwestię stanu wyższej konieczności i obron koniecznej. Prelekcje zostały wygłoszone przez policjantów z Komendy Miejskiej  Policji w Bydgoszczy.

Szukasz ciekawej pracy? Zostań jednym z nas!

 

Uczestnikami Forum byli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, uczniowie klas mundurowych oraz studenci okolicznych uczelni. Ich obecność była okazją do zaprezentowania specyfiki Służby Więziennej, jej zadań i celów jakie realizuje formacja. Osoby zainteresowane rekrutacją zostały zapoznane z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru, a także z możliwościami dalszego kształcenia, a następnie rozwoju w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania zainteresowanych prezentując jednocześnie zadania jakie stoją przed poszczególnymi pionami służb, m.in. działem penitencjarnym, ochrony, kwatermistrzowskim, ewidencyjnym, służbą zdrowia – w których mogliby pełnić służbę przyszli kandydaci.

 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej