Przemoc to zjawisko, które nabiera mocy w ciszy, dlatego warto o nim mówić. Przedstawiciele Służby Więziennej wzięli udział w konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Przemoc jest zjawiskiem wszechobecnym. Nie ma człowieka, który nie doświadczyłby jej choć raz w życiu. Czasem może być w roli ofiary, czasem sprawcy, czasem świadka. Bez względu na układ tych sił zawsze jest to nieprzyjemne doświadczenie. Gdy przemoc eskaluje i się powtarza rośnie niemoc osób jej doświadczających, dlatego bardzo istotnym jest system pomocy, który może obiektywnie ocenić zjawisko.

Konferencja

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele szeregu instytucji, którzy na co dzień pracują w obszarze przemocy, m. in. sędziowie, prokuratorzy, policjanci, asystenci rodzin itp.

Prelegentami konferencji byli praktycy, którzy na co dzień pracują z osobami doświadczającymi przemocy.

Dr nauk prawnych – Grzegorz Wrona szczegółowo omówił zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dr Marek Mundant przedstawił niuanse związane z procedurą Niebieskiej Karty i wyjaśnił jak należy rozstrzygać wątpliwości na każdym etapie jej realizacji.

Przedstawiciele Służby Więziennej - por. Krzysztof Spała terapeuta Oddziału Tereprutycznego Zakładu Karnego w Inoworcławiu oraz por. Elżbieta Kamińska - psycholog Zakładu Karnego nr 1 w Grudziadzu omówili specyfikę pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Porouszono także ważny temat kobiet, które po wielu latach bycia ofiarami przemocy dopuściły się zabójstwa swoich oprawców.

Psycholog Centrum Interwencji Kryzysowej z Inowrocławia – Joanna Kuta omówiła wpływ pandemii na eskalację przemocy w rodzinie.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego można było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskusji.

Konkluzją obrad są tezy potwierdzające konieczność dbania i wychowywania dzieci w atmosferze wolnej od przemocy, co bez wątpienia zaowocowałoby pozytywnym ich funkcjonowaniem w kolejnych etapach życia.

Media o konferencji:

Konferencja przeciwko przemocy w rodzinie

Rozmawiają o walce z przemocą w rodzinie

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: PRPC Inowrocław

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej