Mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Wojciech Mucha - komplementariusz firmy Nitex S.K.A podpisali umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych.

Zakład Karnym nr 1 w Grudziądzu w ramach ministerialnego programu "Praca dla więźniów" realizuje szereg inicjatyw, mających na celu pozyskanie potencjalnych kontrahentów do udziału w programie, a tym samym zwiększenie liczby pracujących osadzonych. Umowa podpisana z firmą Nitex przewiduje odpłatne zatrudnienie skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta. Zatrudnione osadzone odbywają karę w zakładzie karnym typu półotwartego i przepracowały już deficyty, które były podłożem ich przestępczości.

Praca jako narzędzie resocjalizacji

Praca osób pozbawionych wolności jest jednym z najważniejszych elementów ich społecznej readaptacji. Skazani podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobywając wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zwiększają swoje szanse na zdobycie zatrudnienia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. Ponadto uczą się systematyczności i prawidłowego wypełniania ról osób dorosłych.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej