Zaświadczenia o pomyślnym zakończeniu kwalifikacyjnego kursu w zawodzie cukiernik trafiło do 15 osadzonych, które zdobyły nowe umiejętności zawodowe. To jeden z wielu kursów realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Po kursie

Dzień rozdania zaświadczeń to uwieńczenie ciężkiej pracy przez cały kurs. Frekwencja na zajęciach wynosiła ponad 88 procent. Szkolenia zawodowe (kucharz, krawiec, cukiernik) to tylko część oferty edukacyjnej CKU. Osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu mogą uzupełnić swoje wykształcenie w szkole podstawowej i kształcić się w ramach liceum. Co roku korzysta z tej formy resocjalizacji około 100 osadzonych.

Nauka i praca

Nauka i praca to dwa z podstawowych środków oddziaływań resocjalizacyjnych. Jednoczesna ich realizacja podczas odbywania kary pozbawienia wolności jest możliwa i wydaje się być szansą na zintegrowany rozwój. Osoby pozbawione wolności dzięki takiemu rozwiązaniu będą miały możliwość poszerzania własnych kompetencji, uzupełnią wykształcenie i jednocześnie będą zarabiać pieniądze, które mogą być przekazane m. in. na spłatę zobowiązań finansowych lub inne zadłużenia.

Szkoła z tradycjami

W Grudziądzu skazane kobiety od 1957 roku mogą uzupełniać wykształcenie. Jest to jedyna przywięzienna placówka edukacyjna dla skazanych kobiet w kraju. Najpierw był to Zbiorczy Zakład Szkolny, później – Zespół Szkół dla Dorosłych, dziś – Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szansa na uzupełnienie wykształcenia, a także przygotowanie zawodowe wraz z możliwością zatrudnienia jeszcze w więzieniu – dla wielu osadzonych jest szansą na przygotowanie się do wyjścia na wolność i zdobywanie środków do życia w akceptowany społecznie sposób.

 

Tekst/zdjęcia: por. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej