Mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zawarł umowę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudziądzu na nieodpłatne zatrudnienie skazanych.

20 grudnia br. mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę z Beatą Kruszką – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu. Zadaniem pracujących osadzonych będzie dbanie o porządek placówki.

Nieodpłatne zatrudnienie skazanych 

Program praca dla więźniów składa się z trzech filarów. Jednym z nich jest rozszerzenie możliwości zatrudnienia osadzonych na rzecz samorządów. Więźniowie z grudziądzkich jednostek penitencjarnych pracują już w wielu instytucjach publicznych. Są to m.in. Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna i kilka innych. Od 2023 roku do tej listy dołączy Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemilogoczna.

Do pracy poza terenem Zakładu Karnego, w systemie bez konwojenta, kierowani są osadzeni, którzy odbywają karę w zakładzie karnym typu półotwartego, z pozytywną prognozą kryminologiczno społeczną.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej