24 października br. ruszyła coroczna akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” – zainaugurowaliśmy ją zbiórką 78 litrów krwi!

Cel inicjatywy

Patronat honorowy ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej objęli: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie daru krwi, jako formy współczesnego patriotyzmu i naturalnego obowiązku funkcjonariusza oraz urzędnika państwowego do pomocy osobom potrzebującym. Inicjatywa nawiązuje do tradycji wiernej służby Ojczyźnie wzorem historycznych formacji mundurowych II Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” w Grudziądzu

Do udziału w tegorocznej zbiórce krwi zorganizowanej w Grudziądzu zgłosiło się 186 osób, z czego aż 168 oddało krew. Byli to przede wszystkim przedstawiciele służb mundurowych: Służby Więziennej, Policji, Wojska, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Do inicjatywy dołączyli także grudziądzcy licealiści oraz mieszkańcy miasta. Dzięki ich ofiarności udało się zgromadzić aż 76 litrów krwi.

Podsumowanie

Podsumowanie inicjatywy odbyło się w Refektarzu Urzędu Miasta. W tegorocznej akcji zebrano 76 litrów krwi, natomiast na przestrzeni ostatniej dekady, jesienne krwiodawstwo służb mundurowych i mieszkańców miasta zgromadziła łącznie aż 1,7 tysiąca osób, co pozwoliło na zdobycie 765 litrów krwi. Tegoroczna akcja „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” trwa do 23 grudnia 2022 roku. Funkcjonariusze, którzy z różnych względów nie mogli poddać się donacji podczas zbiorowej zbiórki będą oddawać krew indywidualnie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: por. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej