Delegacja grudziądzkiej Służby Więziennej wzięła udział w 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rys historyczny

Zgodnie z ustawą sejmową z 6 kwietnia 1990 roku oficjalna nazwa święta obchodzonego 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja. W tym roku obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja – ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą. 11 artykułów tego dokumentu wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto.

Mimo, że obowiązywała tylko przez rok (po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej unieważniła ją armia rosyjska i magnaci z konfederacji targowickiej), pamięć o niej i jej znaczeniu pozwalała kolejnym pokoleniom podtrzymywać dążenia polskiego społeczeństwa do niepodległości. Stała się ukoronowaniem tego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 roku święto Konstytucji 3 maja obchodzono jako najważniejsze święto państwowe. Podczas II wojny światowej 3 maja został zdelegalizowany, a władze komunistyczne po wojnie go nie uznawały, zastępując Świętem Pracy 1 maja, by w 1951 r. oficjalnie święto Konstytucji zlikwidować.

Po zmianie w Polsce ustroju, od 1990 r. święto Konstytucji 3. maja należy ponownie do najbardziej uroczyście obchodzonych świąt państwowych.

Grudziądzkie obchody Święta

W Grudziądzu uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie w Bazylice Kolegiackiej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Dalsza część obchodów uroczystości patriotycznej z ceremoniałem wojskowym odbyła się na Rynku Głównym. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele województwa, władz miasta i starostwa, lokalnych instytucji, a także służb mundurowych. Grudziądzka Służbę Więzienną reprezentował ppłk Krzysztof Kuchmistrz - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej