2 września 2021 r. nastąpiło uroczyste nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu. Sztandar od Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia odebrał mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Historia nadania sztandaru jednostce

Inicjatorem nadania sztandaru jednostce był ppłk Andrzej Gniot – obecny Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, który w latach 2017 – 2021 kierował grudziądzką jednostką. Ceremonia pierwotnie miała się odbyć 2 lipca 2020 r.  tj. w 100-lecie otwarcia polskiego Domu Karnego w Grudziądzu,  jednakże z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne nie było to możliwe. Wówczas na murze jednostki została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęconą pamięci Urzędników, Funkcjonariuszy, Kapelanów i Pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej tworzących historię grudziądzkiego więziennictwa oraz poległym na służbie i represjonowanym przez hitlerowski i komunistyczny reżim.

Uroczystość nadania sztandaru

Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów przez Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzeja Gniota oraz Dyrektora jednostki mjr. Krystiana Wasińskiego pod tablicą pamiątkową mieszczącą się na murze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Następnie, w Bazylice pw. Św. Mikołaja w Grudziądzu została odprawiona msza święta koncelebrowana przez Ks. Biskupa profesora Wiesława Śmigla. Po mszy nastąpił przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta na Błonia Nadwiślańskie. Pochód otworzyła Orkiestra Wojskowa z Torunia pod batutą Kapelmistrz por. Joanny Krause, za muzykami szła Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej, Poczty Sztandarowe jednostek okręgu bydgoskiego, Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy, zaproszeni Goście i Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się na Błoniach Nadwiślańskich. Mjr Krystian Wasińki – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu odebrał sztandar nadany jednostce  od Wiceministra Sprawiedliwości – Michała Wosia. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Biskup Wiesław Śmigiel. Następnie odbyło się symboliczne przybicie gwoździ honorowych i pamiątkowych.

Ważną częścią uroczystości  było wręczenie funkcjonariuszom i osobom współpracującym z jednostką odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz nadanie stopnia młodszego chorążego Funkcjonariuszowi z 25-letnim stażem służby.

Zaproszeni goście

Uroczystość zaszczycili swą obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, Posłowie na Sejm RP, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych. Służbę Więzienną reprezentowali także ppłk Andrzej Gniot – Dyrektor  Okręgowy  Służby Więziennej w Bydgoszczy,  Komendanci Ośrodków Szkolenia Kadr SW, Dyrektorzy Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych okręgu bydgoskiego, Przedstawiciele Związków Zawodowych i Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z rodzinami.

Podczas ceremonii nie zabrakło okolicznościowych przemówień i adresów skierowanych do funkcjonariuszy Służby Więziennej. W okolicznościowym przemówieniu Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś pogratulował nadania sztandaru i w księdze pamiątkowej wpisał : 

"Nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu jest godną formą podziękowania Funkcjonariuszom i Pracownikom za działania na rzecz bezpieczeństwa Państwa i Obywateli. To także dowód uznania dla Państwa osiągnięć i szacunku jakie zdobyliście w społeczeństwie poprzez ofiarną służbę i wielki wkład w ochronę Państwa. Dziękuję za Waszą postawę, pełną zaangażowania i gotowość poświęcenia dla Ojczyzny. Składam Państwu serdeczne życzenia – sukcesów w wypełnianiu zaszczytnych obowiązków względem Polski".

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podkreślił, że:

„Sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa: służby społeczeństwu, wierności ideałom, praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla Rzeczpospolitej Polskiej."

Posłowie na Sejm RP w swoim przemówieniu zwrócili uwagę na misję, którą pełni Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Państwa, w szczególności na wykonanie kary pozbawienia wolności oraz pracę z trudnymi ludźmi, którzy wyrządzili krzywdę społeczeństwu.

 

Prezydent Miasta Grudziądza – Maciej Glamowski podkreślił znaczenie wzorowego funkcjonowania jednostki dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

 

Promocja Służby Więziennej

 

Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu nr 1 w Grudziądzu odbyło się w centrum miasta, gdyż to mieszkańcy byli jego fundatorami. W historii miasta to pierwsza uroczystość  więzienników świętowana nie za wysokim murem, lecz wspólnie z lokalną społecznością. Towarzyszyła jej promocja formacji, w ramach której mieszkańcy miasta mogli zobaczyć pojazdy konwojowe, środki ochrony osobistej Funkcjonariuszy, broń oraz środki przymusu bezpośredniego wykorzystywane w więziennictwie zarówno w jednostkach podstawowych oraz przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej.

 

Dzięki Fundacji „Historia zza krat – Ocalić od zapomnienia” goście mogli poznać historię więziennictwa i zobaczyć mundur, który w przeszłości nosili Funkcjonariusze Straży Więziennej. Prezentacji formacji towarzyszyła także wystawa prac osadzonych z Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo, które w ostatnim czasie regularnie są przekazywane na licytacje charytatywne.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej były informowane o specyfice służby i procesie rekrutacji przez funkcjonariuszy działu kadr.

 

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej