W dniach 27 sierpnia - 2 września br. Uniwersytet w Atenach zorganizował międzynarodową konferencję psychologii rozwojowej. Wśród prezentowanych badań nie zabrakło analiz zjawiska macierzyństwa penitencjarnego. Funkcjonariuszka Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu podczas swojego wystąpienia zaprezentowała badania przeprowadzone w Domu dla Matki i Dziecka.

Międzynarodowa konferencja psychologii rozwojowej

Tematyka Konferencji -19th European Conference on Developmental Psychology - koncentrowała się zarówno wokół podstawowych zagadnień psychologii rozwoju człowieka jak szczegółowych aspektów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Dużo czasu poświęcono ciąży, macierzyństwu, rozwojowi dziecka i relacji w rodzinie. Zaprezentowano nowo powstałe programy wspierania matek, kształtowania bezpiecznego przywiązania niemowląt oraz realizacji interwencji w przypadku trudności rodzicielskich. Naukowcy z całego świata przedstawili najnowsze badania, w posumowaniu konferencji wyznaczyli nowe kierunki badawcze i obszary eksploracji.

Badania naukowe realizowane w Domu dla Matki i Dziecka

Jednym z prezentowanych tematów badań były wartości matek odbywających karę pozbawienia wolności wraz z dzieckiem. Uzyskane wyniki są namiastką naukowej działalności placówki. Na terenie Domu dla Matki i Dziecka realizowane są projekty naukowe zarówno przez funkcjonariuszy jednostki jak i środowiska naukowe. Dzięki nim można uzyskać autentyczny obraz rzeczywistości penitencjarnej i stojących przed nią problemów, a zastosowanie rezultatów prowadzonych badań w praktyce pozwala na skuteczne wykonanie kary pozbawienia wolności nawet w tak specyficznej grupie jaką są kobiety odbywające karę wraz z dziećmi.

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: Monika Deja (1), por. Elżbieta Kamińska (2,3)

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej