Silne, stanowcze i zdecydowane – w takich słowach można określić kobiety, które zdecydowały się podjąć pracę w Służbie Więziennej.

Służba Więzienna była pierwszą formacją mundurową, która dopuściła w swoje szeregi kobiety. Pierwsze wzmianki o „dozorczyniach” były w Dekrecie o Tymczasowych Przepisach Więziennych z 1919 r., a Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z 1935 roku o  umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało już specjalne sorty dla kobiet.

Silna płeć

Dziś kobiety w szeregach Służby Więziennej nikogo już nie dziwią. Wynika to ze specyfiki pracy za murami jednostek penitencjarnych oraz różnorodności stanowisk służbowych. Swoim profesjonalizmem zdecydowanie zaprzeczają powiedzeniu „słaba płeć”. Tak samo jak mężczyźni są odporne na stres i  dobrze radzą sobie w sytuacjach trudnych. Łączą szereg ról życiowych z zawodowymi. Są dobrze zorganizowane, profesjonalne i empatyczne, a czasem nawet niezastąpione, gdyż w pracy z osobami pozbawionymi wolności zdarzają się sytuacje, podczas których obecność kobiety funkcjonariuszki jest konieczna.

Specyfika pracy

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu to jednostka wyjątkowa pod względem specyfiki pracy penitencjarnej. Jest przeznaczona dla mężczyzn oraz kobiet, które stanowią większość populacji osadzonych. W związku z tym w jednostce pracuje i służy aż 241 kobiet i 184 mężczyzn. Odmienna sytuacja jest w Oddziale Zewnętrznym, gdzie kobiety stanowią niespełna 10 % załogi. Funkcjonariuszki kobiety można spotkać w niemal każdym dziale. W dziale ochrony są strażniczkami, oddziałowymi, spacerowymi, doprowadzającymi, inspektorami i dowódcami zmiany. W dziale penitencjarnym są wychowawczyniami, psychologami, kierownikami i zastępcą dyrektora. W służbie zdrowia realizują obowiązki pielęgniarek, ratowników medycznych oraz lekarza. Są obecne także w dziale kwatermistrzowskim, finansowym oraz kadr i organizacyjno prawnym.

Życzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam Paniom pełniącym służbę i pracującym w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i szacunku. Dziękuję za Wasz profesjonalizm i życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji w życiu zawodowym oraz osobistym.
Niech 8 marca będzie potwierdzeniem wielkiej wartości, jaką wnosicie Panie w nasze codzienne życie.
 

mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: sierz. sztab. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej