Funkcjonariusze Służby Więziennej organizując oddziaływania resocjalizacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności kładą nacisk na promocję zdrowia, również tą związaną z profilaktyką walki z nowotworami. Z tej okazji Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu we współpracy z zewnętrznym partnerem zorganizował mammograficzne badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka piersi, którymi objęto kobiety osadzone w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej oraz funkcjonariuszki Służby Więziennej z okręgu bydgoskiego. Łączenie badaniami objęto ponad 100 kobiet.

StawiaMY na ZDROWIE, stawiaMY na PFOFILAKTYKĘ

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na raka trzeba dbać o zdrowie. Doskonale wiadomo, że szerzenie świadomości na temat chorób nowotworowych oraz regularne badania pozwalają wykryć wczesne zmiany nowotworowe, a w konsekwencji zastosować skuteczne leczenie.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Najwięcej zachorowań odkrywa się u kobiet pomiędzy 50, a 70 rokiem życia.

MAMMOGRAFIA - najważniejsza i najskuteczniejsza forma wczesnej profilaktyki raka piersi

W profilaktyce najważniejszą rolę odgrywa świadomość pacjentek. Świadomość tego, że wiele chorób można uniknąć. Także raka piersi! Im wcześniej wykryty, tym skuteczniej może on zostać wyleczony.

Każda z kobiet jest czyjąś córką, siostrą, a może matką. W tej roli każda z kobiet wykonująca regularnie badania profilaktyczne jest ambasadorem zdrowia w swoim otoczeniu, dlatego też funkcjonariuszki Służby Więziennej z grudziądzkiej jednostki penitencjarnej przeprowadziły wśród osadzonych kobiet kampanię profilaktyczną. Dzięki akcji dziś (26 lutego br.) badaniami mammograficznymi zostało objętych 65 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu w wieku 45-74 lat aparaturądiagnostyczną dla wczesnego wykrywania nowotworów, która jest zainstalowana w MAMMOBUSIE.

Badaniami mammograficznymi objęto także prawie 40 funkcjonariuszek Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

Badania przeprowadziła firma Geneva Trust Polska sp. z o. o. podczas jednej wizyt MAMMOBUSA na terenie grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Na początku lutego obchodzony był Światowy Dzień Walki z Rakiem. To dobra okazja, aby przypomnieć, że tym, co najcenniejsze w naszym życiu jest zdrowie. A wśród tych, co nam je zabiera, są nowotwory, dlatego funkcjonariusze Służby Więziennej zwracają szczególną uwagę, aby organizując oddziaływania resocjalizacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności kłaść nacisk na promocję zdrowia, również tą związaną z profilaktyką walki z nowotworami. Z tej okazji kadra penitencjarna organizuje m.in. różnego rodzaju kampanie informacyjne i propagujące zdrowy styl życia, w tym także tego więziennego, bo nie bez przyczyny mówi się, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej