Proces resocjalizacji i readaptacji polega na kształtowaniu w osadzonych postaw prospołecznych – w tym także obywatelskich i patriotycznych. Narodowe Święto Niepodległości to powód, dla którego warto przybliżyć skazanym fakty dotyczące walki o niepodległą Polskę.

Lekcja historii

Przez poznawanie historii państwa polskiego skazani są zapoznawani z przykładami patriotyzmu, bohaterstwa narodowego i poświęcenia dla kraju.

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w oddziałach mieszkalnych pojawiły się gazetki i okolicznościowe plakaty, które powstały w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. 

W dniu 05.11.2021 w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się  spotkanie z historykiem Panem Piotrem Nowińskim. Podczas wykładu na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, osadzeni mogli dowiedzieć się oraz uświadomić sobie fakt, że jeszcze nigdy tak długo, bo przez 103 lata, w dziejach historii, Polska nie była wolnym państwem. Skazani podczas zajęć obejrzeli także film pod tytułem „Niepodległość”, który jest zbiorem archiwaliów z lat 1914-1923. Film ukazywał jak po 123 latach niewoli spełnia się sen Polaków o wolnym kraju. Przedstawiono w nim jak wyglądała droga do wolności i odbudowa państwa po latach zaborów oraz jak wyglądało codzienne życie Polaków którzy od nowa musieli znaleźć swoje miejsce w ojczyźnie. Dzięki projekcji filmu osadzeni mogli zobaczyć autentyczną opowieść o walce zbrojnej o polskie granice w czasie I Wojny Światowej i powstaniach, mających wpływ na kształt obecnego państwa polskiego.

Konkursy tematyczne

Podczas zajeć kulturalno oświatowych osadzeni mogli także sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursach tematycznych i ogladając filmy historyczne. Takie lekcje historii nie tylko dostarczają wiedzy, ale także ukazują katalog postaw obywatelskich i patriotycznych. Tym samym pobudzają do reflacji nad systemem wartości, a także miejscem, jakie zajmuje w tym systemie patriotyzm. Zajęcia, w ktorych w okolicach 11 listopada uczestniczyli skazani ukazały im życie ludzkie jako wartość nadrzędną, a narażenie lub utratę życia dla Ojczyzny lub drugiego człowieka jako największy symbol odwagi i bohaterstwa.

Niepodległa za murem

Edukacja historyczna i pariotyczna osadzonych dbyła sie nie tylk na terenie zakładu kanrego ale także poza nim. Grupa skazanych z wychowawcą do spraw kulturalono-oświatowych uczestniczyła w zajęciach w Muzeum im. ks. dr Łęgi w Grudziądzu. Osadzeni zwiedzili również Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Uczestnicy zajęć mieli także mozliwość zobaczenia wystawy na grudziadzkich Plantach.

Celem edukacji historycznej osadzonych, w kontekście wspominanej rocznicy, jest także wzbudzenie świadomości, jak ważną rolę odgrywa pamięć o wydarzeniach z przeszłości, które kształtowały poprzednie pokolenia Polaków. Pamięć o ludziach – Bohaterach, dzięki którym dziś Polska jest wolna i niepodległa.

 

Tekst: por. Karolina Goss 

Zdjęcia: por. Karolina Goss, kpr. Bartosz Kawka 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej