Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego rozpoczęli kurs języka migowego.

Ustawa o języku migowym nakłada na służby publiczne obowiązek zapewnienia osobom Głuchym tłumacza, jednak nie zawsze realizacja tych przepisów jest możliwa w sposób nagły i natychmiastowy. Aby zapewnić wymaganą ustawą dostępność osobom głuchym funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej, z różnych pionów służb - kadr, ewidencji, służby zdrowia, ochrony i penitencjarnego - rozpoczęli naukę języka migowego.

Kurs języka migowego dla funkcjonariuszy

Kurs języka migowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej realizowany w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej jest efektem porozumienia Zakładu Karnego z Urzędem Miasta. Prowadzi go pracownik urzędu - certyfikowany tłumacz języka migowego - Ewa Cieślakowska-Dolata.

Realizowany projekt zakłada uwrażliwienie funkcjonariuszy Służby Więziennej na potrzeby osób Głuchych i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym. Podczas szkolenia kursanci poznają najważniejsze aspekty funkcjonowania społeczności osób migających, medyczny i społeczny model głuchoty oraz mity i fakty dotyczące języka migowego i Głuchych. Kolejnym elementem kursu będzie savoir vivre wobec Głuchych.

Mundurowi podczas warsztatów trwających 40 godzin będą mieli możliwość nauczenia się i poznania podstawowych znaków i słów.

Kurs zakończy się spotkaniem z osobami Głuchymi, co będzie realną weryfikacją umiejętności funkcjonariuszy.

Przyjazna przestrzeń

Funkcjonariusze przeszkoleni z zakresu komunikowania się z głuchymi będą mogli szybciej opanować kryzysową sytuację, której uczestnikami mogą być osoby niesłyszące. Ponadto dzięki ich umiejętnościom Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu będzie przyjazną przestrzenią publiczną dla społeczności Głuchych.

 

Tekst / zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej