Aktualnie w całym kraju trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Przystąpiły do nich także osoby pozbawione wolności.

Osadzone kobiety od lat 50 ubiegłego wieku mają możliwość nauki w więziennej szkole w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. To Centrum Kształcenia Ustawicznego - jedyna w kraju placówka edukacyjna, gdzie kobiety pozbawione wolności zdobywają wykształcenie.

Program nauczania jest taki sam jak w zewnętrznych placówkach oświaty, a egzaminy nadzoruje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Obecnie w egzaminach uczestniczy 38 uczennic, z czego 18 w dziedzinie projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, a 20 w dziedzinie sporządzanie potraw i napojów. Egzaminy odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Część pisemna

12 stycznia br. odbył się egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje osadzonych kobiet w zawodzie krawiec i kucharz. Egzamin składał się z 40 pytań zamkniętych, na wykonanie których uczennice miały 60 minut. Aby zdać część teoretyczną trzeba  było zdobyć co najmniej 50 % punktów.

Część teoretyczna

Od 19 do 22 stycznia br. trwa praktyczna część egzaminów. W Centrum Kształcenie Ustawicznego w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbywa się ona w dwóch pracowniach: krawieckiej i gastronomicznej. Uczennice w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę przygotowując wyroby spożywcze oraz krawieckie. Aby zdać część praktyczną trzeba zdobyć co najmniej 75 % punktów.

Wyniki egzaminów uczennice poznają 31 marca 2021 roku. 

Nauka jak środek resocjalizacji

Szkoła stanowi jedno z narzędzi resocjalizacji. Wieloletnie doświadczenie placówek edukacyjnych wskazuje na ogromne znaczenie nauczania więźniów, zwłaszcza w obszarze wyposażania ich w umiejętności zawodowe. Edukacja ta ma na celu wykształcenie grupy ludzi, która po odbyciu kary pozbawienia wolności będzie potrafiła odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, będzie sama na siebie zarabiała i odprowadzała podatki, co bezpośrednio wpływa na gospodarczy wzrost kraju. Ponadto w trakcie edukacji skazani nabywają szereg tzw. umiejętności miękkich. Miedzy innymi są to: umiejętność pracy w grupie lub zespole wymagającym wzajemnej zależności, uczą się etyki pracy, planowania zadań, a także werbalizacji myśli, opisywania zjawisk itp. Odkrywają swoje mocne strony i wzmacniają własne zasoby, które w przyszłości mogą okazać się im pomocne w wykonywaniu pracy zawodowej.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej