Jednym z ustawowych zadań Służby Więziennej jest kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych oraz patriotycznych młodzieży. Cykl takich zajęć jest realizowany w  grudziądzkim Zakładzie Karnym.

Program kształtowania posta obywatelskich, proobronnych i patriotycznych

Przedmiotowy program ma na celu propagowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych poprzez organizację szkoleń strzeleckich oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych jakimi jest szacunek dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Podczas zajęć uwaga młodzieży jest kierowana na symbole narodowe, tradycję munduru i przestrzeganie prawa, co ma na celu prewencję przestępczości.

Spotkanie z historią

W ramach realizowanego projektu licealiści klasy mundurowej, którzy odwiedzili grudziądzki Zakład Karny zwiedzili Izbę Historii i Tradycji mieszczącą się w podziemiach historycznej części grudziądzkiej jednostki będącej w przeszłości klasztorem franciszkańskim. Podczas prelekcji poznali życiorysy więzionych w tym zakładzie bohaterów narodowych m.in. Anny Walentynowicz i Elżbiety Zawackiej, a także wielu innych więźniów politycznych. Mieli także możliwość poznać historię mundurów Służby Więziennej oraz symboli narodowych i wartości towarzyszących więziennikom od początku powstania formacji.

Podczas rozmów z funkcjonariuszami słuchali jak ważne są powyższe zagadnienia w odniesieniu do codziennych postaw obywatelskich i jakie znaczenie dla urzędników państwowych ma noszenie orła w koronie na umundurowaniu. Omówiono także sens i sposób oddawania honorów przed tymi symbolami.

Szkolenie strzeleckie

Ważnym elementem spotkania było także wprowadzenie młodzieży w szkolenie strzeleckie podczas, którego uczniowie zostali zapoznani z uzbrojeniem znajdującym się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Adepci poznali także podstawową budowę pistoletów, karabinków i strzelb oraz przepisy regulujące wykorzystywanie broni.

Praca funkcjonariuszy Służby Więziennej

Istotnym elementem wizyty licealistów na terenie Zakładu Karnego było przedstawienie im zawodu funkcjonariusza oraz oferty edukacyjnej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Adolescenci wiosną przyszłego roku będą podejmowali decyzje dotyczące własnej przyszłości, jak zdradzili, część z nich, zaraz po maturze, zamierza rozpocząć pracę w Służbie Więziennej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej