Nauka i praca to główne narzędzia resocjalizacji. Osadzone kobiety za murami więzienia uczą się w szkole i jednocześnie pracują.

Uczenie się przez całe życie stanowi jedno z ważnych zadań rozwojowych człowieka. Proces ten ma na celu pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji jednostki. Umożliwienie dorosłym uczenia się jest znaczącym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego. Edukacja dorosłych przynosi korzyści w postaci większego zaangażowania obywatelskiego, lepszego zdrowia i dobrobytu. Do jego pozytywnych skutków należą także większe szanse zatrudnienia i wyższe kompetencje zawodowe. Aby to osiągnąć w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu osadzone kobiety mają szansę na łączenie nauki z pracą.

 

Klasa patronacka

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu od 2019 roku funkcjonuje klasa patronacka. Zgodnie za porozumieniem podpisanym przez ppłk. Andrzeja Gniota, dyrektora jednostki, Halinę Gałęską, dyrektorkę CKU przy ZK nr 1 w Grudziądzu oraz Jacka Pieścińskiego, właściciela PHU „Sara”, naukę w niej realizuje 30 uczennic, które zostały zakwalifikowane do szkoły na kurs zawodowy Technika Przemysłu Mody o specjalności Projektowanie i Wykonywanie Wyrobów Odzieżowych. Edukacja trwa 3 semestry. Wszystkie uczennice są jednocześnie zatrudnione odpłatnie w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym „Sara” zajmującym się szyciem odzieży roboczej. Rozwiązanie to wymaga dużego zaangażowania od grona pedagogicznego oraz uczennic, jednak przynosi ono również szereg korzyści. Skazane w trakcie nauki są zatrudnione odpłatnie na ½ etatu, natomiast po uzyskaniu zawodu będą mogły podjąć pracę na terenie jednostki w pełnym wymiarze godzin. Dochody uzyskane z pracy przeznaczają na pokrycie zobowiązań finansowych oraz własne utrzymanie, a nabyta wiedza i umiejętności to inwestycja w przyszłość.

 

Praca i nauka

 

Nauka podczas pracy jest najstarszą i najszerzej rozpowszechnioną formą zdobywania kwalifikacji zawodowych. Miejsce pracy jest jednocześnie miejscem nauki. Skazane z klasy patronackiej codziennie mają kontakt z nauczycielami zawodu, dzięki czemu bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje i pod okiem profesjonalistów mogą pokonywać ewentualne trudności. Nauka zawodu i jednoczesna praca to dla skazanych  współdziałanie jak i dostosowywania się do rynku pracy XXI wieku. Połączone z oddziaływaniami resocjalizacyjnymi to nie tylko wiedza i umiejętności, ale również kształtowanie społecznie pożądanych postaw i wartości. Powyższy model oddziaływań to także szeroko pojęta readaptacja, przygotowująca skazanych do realizacji kilku ról jednocześnie, które będą musieli wypełniać po opuszczeniu murów więzienia i powrocie do społeczeństwa.

 

Więcej w materiale TVK SM Grudziądz:

 

http://​​​​​​​https://www.facebook.com/watch/?v=392343121778204

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej