Z okazji Dnia Ziemi funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali skazanych do udziału w akcji sprzątania świata.

Światowy Dzień Ziemi, tradycyjnie obchodzony jest 22 kwietnia. Jest to największe ekologiczne ogólnoświatowe święto, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

Sprzątanie świata

W tegorocznej akcji sprzątania świata poza murami jednostki wzięło udział kilkunastu skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego. Osadzeni uprzątnęli wyznaczone obszary miasta i zebrali kilkanaście worków odpadów.

Edukacja

Celem corocznej akcji w ramach Światowego Dnia Ziemi jest nie tylko doraźne oczyszczanie ze śmieci najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego. W ramach poszerzania tej wiedzy, skazani uczestniczą w zajęciach podczas, których są uświadamiani jak każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko i planetę, tak aby tegoroczne hasło Dni Ziemi pt. „Zainwestuj w naszą planetę” nie było tylko sloganem, lecz realnymi działaniem.

Aktywny udział skazanych w inicjatywach proekologicznych uczy ich zachowań zgodnych z naturą oraz roli człowieka w ochronie środowiska. Promowanie takich postaw sprawia, że po opuszczeniu więzienia osadzeni będą wykorzystywali zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu poza murami izolacji penitencjarnej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej