Dzień Tradycji Służby Więziennej to wydarzenie o wymiarze wieloaspektowym, uwzględniające wartości historyczne i teraźniejsze. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu był wyjątkową okazją do zaprezentowania społeczeństwu żywej lekcji historii oraz współczesnych wyzwań Służby Więziennej.

Dzień Tradycji Służby Więziennej przypada w rocznicę podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Pamięć o przodkach

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu funkcjonuje od momentu powrotu Grudziądza do Macierzy. Jego historię tworzyło wielu więzienników, których służba pozostawiła szereg śladów historycznych mających znaczenie dla dzisiejszych pokoleń funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Aby każdy o nich pamiętał przy głównym wejściu do jednostki umiejscowiona jest tablica poświęcona ich pamięci – w Dniu Tradycji Służby Więziennej, ppłk Krystian Wasiński, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w imieniu funkcjonariuszy i pracowników, złożył pod tablicą wiązankę i oddał hołd wszystkim pokoleniom grudziądzkich więzienników.

Dla społeczeństwa

Funkcjonariusze Służby Więziennej to osoby, dla których dobro państwa i obywateli jest wpisane w etos zawodu. Od wielu lat angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa. Jedną z form pomocy jest uczestnictwo w honorowym krwiodawstwie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego od 8 stycznia do 8 marca licznie biorą udział w trwającej Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi z okazji dnia Tradycji Służby Więziennej pt. „Służymy Pomocą – Mamy To We Krwi”. Niektórzy oddali krew właśnie w Dniu Tradycji formacji. 

Spotkanie z mieszkańcami

Przy okazji  Dnia Tradycji po raz kolejny mundurowi spotkali się także z mieszkańcami miasta, którzy chcieli poznać specyfikę pracy z osobami pozbawionymi wolności. Było wśród nich wiele osób zainteresowanych aktualnymi ofertami pracy, a bezpośrednie spotkanie z funkcjonariuszami, na terenie jednostki penitencjarnej umożliwiło im poznanie zadań i misji Służby Więziennej. 

Izba Historii i Pamięci 

Dzień Tradycji podsumowano spotkaniem w Izbie Historii i Pamięci, która w grudziądzkiej jednostce funkcjonuje od 2016 roku. 8 lutego 2024 roku odwiedzili ją funkcjonariusze oraz mieszkańcy miasta. Jest to miejsce, w którym można poznać dzieje więziennictwa na przestrzeni lat oraz szczegółową historię grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej