Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych udaremnili bunt osadzonych i pożar w hali produkcyjnej.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu cyklicznie realizowane są ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożeń  dla bezpieczeństwa  jednostki penitencjarnej i ewentualnej likwidacji ich skutków. Realizowane treningi służą także podnoszeniu kwalifikacji funkcjonariuszy m. in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenia negocjacji i  wypracowaniu metod współdziałania z innymi służbami. 

Pożar w hali produkcyjnej i bunt osadzonych 

Tegoroczne ćwiczenia ochrone zostały przeprowadzone przy współudziale Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Założeniem ćwiczeń była praktyczna realizacja działań ochronnych podczas likwidacji zagrożeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jednostki. Kluczowym elementem ćwiczeń była symulacja pożaru w hali produkcyjnej, będącej miejscem pracy ponad 100 osadzonych, usytuowanej na terenie jednostki penitencjarnej oraz interwencja względem skazanych, którzy utworzyli barykadę w celi mieszkalnej i nawoływali do buntu. 

Efekty 

Zrealizowane  ćwiczenia umożliwiły wypracowanie metod i form współdziałania kadry jednostki w sytuacjach mających bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo Zakładu Karnego oraz sprawdzenie skuteczności działania funkcjonariuszy Służby Więziennej z przedstawicielami innych służb mundurowych. Wypełniły one też cele długoterminowe, gdyż utrzymywanie funkcjonariuszy państwowych w gotowości do reagowania na różnego typu sytuacje kryzysowe jest warunkiem bezpiecznego i skutecznego w ochronie społeczeństwa  państwa. 

Fotorelację z ćwiczeń można zobaczyć tutaj.

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 
Zdjęcia: sierż. sztab. Wojciech Łączkowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej