Grudziądzka Służba Więzienna wzięła udział w dyplomatorium medyków w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Praca w Służbie Więziennej wymaga od funkcjonariuszy gotowości do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz doskonalenia się. Funkcjonariusze pełniący służbę w poszczególnych działach wypełniają obowiązki powierzone im przez przełożonych, ale sami także mają wpływ na aktywność zawodową, samodoskonalenie oraz poczucie samorealizacji, gdyż zmiany służbowego statusu uzależnione są w dużej mierze od podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Możliwość awansowania na wyższy stopień lub stanowisko może nastąpić między innymi w efekcie podniesienia kwalifikacji, bądź zdobycia nowego zawodu, co sukcesywnie dzieje się w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej.

Z działu ochrony do ambultatorium

Podczas uroczystego dyplomatorium w Powiślańskiej Szkole Wyższej dwoje funkcjonariuszy działu ochrony odebrało dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobyciu nowego zawodu mają możliwość zmienić pion służby i kontynuować swoją służbę w dziale Służby Zdrowia. 

Działania rekrutacyjne

Podczas uroczystości rozdania dyplomów funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zaprezentowali absolwentom kierunków medycznych możliwość służby w formacji. Pielęgniarki oraz ratownicy medyczni poznali specyfikę pracy w swoim zawodzie za murami jednostek penitencjarnych zostali także zapoznani z przywilejami jakie daje praca w Służbie Więziennej.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: mł. chor. Anna Zabłotna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej