Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu wzięli udział w ogólnopolskim programie Służby Więziennej pn. "W SŁUŻBIE PRAWU", mającym na celu prewencję przestępstw wśród młodzieży.

O prawie

Na początku spotkania uczniowie zostali zapoznani z modułem dotyczącym edukacji prawnej, który ma na celu uwrażliwić młodzież na to czym jest prawo, po co jest ono stworzone, jakie są jego rodzaje, co ma chronić i czemu zapobiegać. Wiedza ta ma za zadanie uświadomić młodzieży, że warto przestrzegać prawa i żyć zgodnie z jego zasadami.

Prewencja

Kolejnym prewencyjnym etapem spotkania było poznanie przez młodzież, historii losów osadzonych, którzy w wyniku nieprzemyślanych decyzji popełnili błędy skutkujące nieodwracalnymi konsekwencjami tj. pobytem w izolacji penitencjarnej. Licealiści podczas pobytu w Oddziale Terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu kobiet poznali historię osoby, która odbywa karę z art. 178a § 4 Kodeksu karnego tj. za przestępstwo popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu. Poznali negatywne konsekwencje takich zachowań oraz uciążliwości wynikające z odbywania kary pozbawienia wolności tj. ograniczenie kontaktu z bliskimi, brakiem dostępu do social mediów itp.

Wybór ścieżki życiowej

Zajęcia pokazały młodzieży, że ich przyszłość w dużej mierze zależy od ich wyborów i że jako osoby praworządne mogą w przyszłości wykonywać różne zawody, w tym także, zostać funkcjonariuszami Służby Więziennej. Podczas wizyty za murami grudziądzkiej jednostki penitencjarnej usłyszeli jakie zadania realizują funkcjonariusze oraz jak wygląda proces resocjalizacji sprawców przestępstw.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

zdjęcia: mjr Ola Zaremba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej