Funkcjonariusze Służby Więziennej muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje i przygotowywać się na sytuacje kryzysowe. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu szkoliła zachowanie w różnych sytuacjach ekstremalnych. Na terenie Grudziądza symulowano atak na konwój, a wewnątrz ZK Nr 1 - interwencję w celi, w której zabarykadowali się skazani.

Po pierwsze: Bezpieczeństwo!

Bezpieczeństwo to wyraz odmieniany w Służbie Więziennej przez wszystkie przypadki. Chodzi tu o bezpieczeństwo nie tylko funkcjonariuszy i pracowników pracujących w więzieniach i aresztach śledczych. Dzięki naszej pracy bezpiecznie mogą się czuć mieszkańcy funkcjonujący poza więziennymi murami. Bezpieczeństwo – jest również kluczowe dla naszych osadzonych. Dlatego właśnie do kwestii wzajemnego ubezpieczania się funkcjonariuszy, praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego czy samoobrony, przywiązujemy dużą wagę.

Doskonalimy się

Codzienna służba, to również codzienna praca nad sobą i podnoszenie swoich kwalifikacji. Właśnie po to by unikać sytuacji kryzysowych przygotowujemy się na najgorsze. Dlatego ważne są liczne szkolenia, ćwiczenia i treningi. W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyły się ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Grupa wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 szkoliła zachowanie w różnych sytuacjach ekstremalnych. Na terenie Grudziądza symulowano atak na konwój, a wewnątrz ZK Nr 1 - interwencję w celi, w której zabarykadowali się skazani.

Po drugie: profilaktyka

Przede wszystkim trzeba zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pracy. Podstawowe elementy szkoleń to rozważne zachowanie, unikanie niepotrzebnego ryzyka, stosowanie elektronicznych zabezpieczeń (np. alarmów napadowych), czy po prostu właściwa realizacja zadań związanych z wzajemnym ubezpieczaniem się funkcjonariuszy i pracowników. Tej wiedzy nigdy za wiele.

 

Więcej zdjęć z realizowanego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu szkolenia można znaleźć w galerii pod linkiem:

 

https://www.sw.gov.pl/galeria/cwiczenia-gisw-z-oisw-w-bydgoszczy-na-terenie-zakladu-karnego-nr-1-w-grudziadzu-i-miasta-grudziadza


 

Tekst: por. Marek Mikielewicz

Zdjęcia: comcam.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej