Odpowiedni sprzęt i dobre warunki pełnienia służby mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zakładów karnych. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego otrzymali nowe sprzęty ochrony osobistej.

W celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostki i zapobiegnięciu przenikania na teren zakładu karnego przedmiotów mogących szkodzić zdrowiu lub życiu osadzonych funkcjonariusze działu ochrony codziennie dokonują kontroli osobistych i przeszukują rzeczy osób pozbawionych wolności. Czas i okoliczności w jakich dokonuje się tych kontroli regulują przepisy, natomiast podczas szkoleń funkcjonariusze zdobywają wiedzę jak prawidłowo dokonywać tych czynności, aby była ona efektywna i bezpieczna pod względem prawnym i fizycznym oraz jak powinna być realizowana z uwzględnieniem praw człowieka i etyki zawodowej.

nieBEZPIECZEŃSTWO

Realizując kontrole osadzonych funkcjonariusze muszą wykazać się dużą ostrożnością, doświadczeniem i troską o bezpieczeństwo własne. Brak rozwagi może prowadzić do poważnych problemów. Ważne jest, aby czynności te wykonywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z uwagi na to, że osoba, która jest kontrolowana może być nosicielem różnego rodzaju chorób zakaźnych. Ponadto skazani doprowadzani do odbycia kary mogą posiadać przy sobie różne ostre przedmioty. Wśród nich zdarzają się np.  igły, żyletki, nożyki itp.

Środki ostrożności

Przestrzeganie zasad postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym jest podstawową metodą zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym i radykalnie wpływa na zmniejszenie ryzyka tego zjawiska. Aby wyeliminować zagrożenia istotna jest profilaktyka. Służba Więzienna od dawna oferuje funkcjonariuszom i pracownikom szczepienia ochronne, ponadto wyposaża funkcjonariuszy w sprzęty ochrony osobistej. W celu ochrony przed potencjalnymi ukłuciami  Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Bydgoszczy przekazał  mjr. Krystianowi Wasińskiemu - Dyrektorowi Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, dla funkcjonariuszy jednostki oraz Oddziału Zewnętrznego,  rękawice antyukłuciowe zabezpieczające dłoń i zapewniające pewny chwyt. Rękawice są uszyte z elastycznego neoprenu oraz wytrzymałego materiału, który jest odporny na ścieranie, przecięcia i rozdarcia.

Warunki pracy

Odpowiedni sprzęt i dobre warunki pełnienia służby dla funkcjonariuszy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zakładów karnych. Stwarzają one warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań oraz istotnie poprawiają skuteczność jej działań, co w konsekwencji wpływa na wzrost zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

 

Tekst/ grafika: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej