Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego awansowali na wyższe stopnie służbowe oraz odebrali wyróżnienia. Uroczystej odprawie przewodniczył płk Krzysztof Stefanowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uroczysta odprawa

18 listopada br. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odebrali  - awanse służbowe i wyróżnienia. Odprawie przewodniczyli: płk Krzysztof Stefanowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. 

W gronie awansowanych na wyższe stopnie służbowe znalazło się:
11 oficerów, 11 chorążych oraz 44 podoficerów. Ponadto 5 funkcjonariuszy odebrało wyróżnienia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, które zostały przyznane za ponadprzeciętną dyspozycyjność i zangażowanie w pracę na rzecz Służby Więziennej oraz 72 wyróżnienia Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu przyznane funkcjonariuszom za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. 

Przemówienia 

Podczas uroczystości płk Krzysztof Stefanowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  podziękował funkcjonariuszom za trud jaki wkładają w realizację powierzonych obowiązków związanych z koniecznością zapewnienia ochrony społeczeństwa. Odczytał także list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Michała Wosia. Płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy podkreślił znaczenie pracy funkcjonariuszy grudziądzkiej jednostki penitencjarnej w odniesieniu do działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Ppłk Beata Demut - Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej przypomniała zebranym jak istotna jest pamięć o niepodległej Ojczyźnie. Mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakladu Karnego nr 1 w Grudziądzu podziękował funkcjonariuszom za ich codzienny trud służby na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tradycja

Tradycja wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe w listopadzie nie jest przypadkowa i sięga okresu przedwojennego. To właśnie w dniu odzyskania niepodległości przez Polskę - 11 listopada w 1918 roku, zostały przejęte przez Polaków więzienia z terenów okupowanych przez Niemców. Tradycją stało się więc, że przy okazji tego wyjątkowego święta, zostają uhonorowani funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach penitencjarnych. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akademii tutaj. 

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej