24 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odebrali awanse służbowe i odznaczenia.

Pułkownik  Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z majorem Krystianem Wasińskim - Dyrektorem jednostki przy okazji Narodowego Święta Niepodległości wręczyli funkcjonariuszom Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu 7 odznak „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awansowało w sumie 85. Funkcjonariuszy, w tym  13. w korpusie oficerskim, 4. w korpusie chorążych, 50. w korpusie podoficerskim i 18. w korpusie szeregowych.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

 

W trakcie uroczystości przyznano także Odznaki Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Ppłk Maciej Popławski – Zastępca Dyrektora otrzymał brązową odznakę honorową, a ppor. Marcin Nowicki – odznakę zasłużonego dla jednostki penitencjarnej. Powyższe wyróżnienia wręczył mjr Sebastian Kłosiński, Przewodniczący Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Nagrody

Ważnym momentem akademii było także wręczenie funkcjonariuszom nagród. Płk Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy  przyznał wyróżnienia funkcjonariuszom, którzy w ostatnim czasie wykazali się pozytywnymi działaniami poza służbą -  chor. Dorocie Gałuszce oraz por. Grzegorzowi Pietryce. Zajęli oni pierwsze miejsca w I Mistrzostwach Służby Więziennej w biegu przełajowym zdobywając puchar Ministra Sprawiedliwości.

Nagrodzeni zostali także funkcjonariusze, którzy wykazali się obywatelską postawą i udzielili pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, którą napotkali wracając ze służby. Informacje na temat ich bohaterstwa zostały opisane tutaj.

Akademia

Zgodnie z art. 53 Ustawy o Służbie Więziennej nadanie funkcjonariuszowi stopnia następuje m.in. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Odbywa się to w sposób uroczysty, gdyż jest to ważna i podniosła chwila dla całej społeczności jednostki. Awanse i odznaczenia pozytywnie wpływają na realizację ważnej potrzeby człowieka jaką jest samorealizacja, świętowanie tego wśród kolegów i koleżanek zaspokaja potrzebę przynależności, a świadomość możliwości awansu wypełnia obszar poczucia bezpieczeństwa człowieka. To wszystko, w odpowiedniej harmonii, wpływa na pozytywną motywację do dalszych sukcesów służbowych i osobistych.

Podczas akademii mjr Krystian Wasiński -  Dyrektor jednostki gratulował osiągnięć wszystkim zebranym. Podkreślił, że dobre działanie jednostki penitencjarnej to wysiłek każdego funkcjonariusza z osobna. Wyraził radość, że ma możliwość spotkać się z wieloma funkcjonariuszami jednocześnie i podziękował im za ich codzienny trud pracy i oddanie służbie.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: st. sierż. Wojciech Łączkowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej