Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej włączyli się w akcję krwiodawstwa NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA.

Grudziądzcy więziennicy wspólnie z innymi służbami mundurowym oraz mieszkańcami miasta po raz kolejny spotkali się w centrum krwiodawstwa. Podczas 3-dniowej inicjatywy zebrano ponad 80 litrów krwi od 196 dawców.

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA jest inicjatywą Straży Granicznej dedykowaną również innym służbom.

W tym roku odbywa się po raz trzynasty. Biorą w niej udział funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Celem akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. 

Akcja Nasza Krew-Nasza Ojczyzna nie przez przypadek dzieje się w okolicach Narodowego Święta Niepodległości – organizatorzy chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na znaczenie działalności funkcjonariuszy i urzędników państwowych jako osób dbających o bezpieczeństwo obywateli, do którego bez wątpienia można włączyć dzielenie się krwią.

Krwiodawstwo w Służbie Więziennej

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w honorowe krwiodawstwo. W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji funkcjonuje Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Ponadto w jednostkach są tworzone Kluby Dawców Krwi. Taki Klub od 2020 roku funkcjonuje również w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Został powołany po to, aby jak najskuteczniej pomagać tym, którzy mogą tego potrzebować. Dzięki zrzeszeniu Honorowych Dawców Krwi wiadomo kto i kiedy ostatni raz oddał krew i jaką ma jej grupę, co umożliwia szybkie znalezienie dawcy dla osób potrzebujących. Od 2023 roku grudziądzki klub przynależy do Federacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działania Federacji jest popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa, wzajemne wsparcie funkcjonariuszy, żołnierzy, ich rodzin i przyjaciół na terenie całego kraju.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej