Ustanowiony w 2000 r. z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, w tym roku przypadł na dzień 9 września.

Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie ich znaczenia w codziennym życiu. Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy jak najszybsze wykonanie czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do przeprowadzenia w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie czynności organizmu poszkodowanego, niedopuszczenie do powikłań, złagodzenie bólu i zapewnienie pomocy przedlekarskiej. Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy na terenie jednostki zorganizowano dla osadzonych, jak i funkcjonariuszy szkolenia pozwalające zdobyć i rozwinąć umiejętności, które są niezbędne do podjęcia działań ratujących zdrowie i życie ludzkie. Oczywiście takie inicjatywy nie są podejmowane przez administrację Zakładu Karnego w Herbach wyłącznie z okazji tego święta, a odbywają się cyklicznie. Działania takie pozwalają uwrażliwić osadzonych na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. O tym jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy niech świadczy fakt, że co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo nikt z ich otoczenia nie potrafił podjąć odpowiednich czynności.  Udzielenie pomocy w ciągu pierwszych 2-3 minut od zdarzenia, znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%).  Nie możemy zapomnieć również,  że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.
         Warto systematycznie ćwiczyć i przypominać sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy takie umiejętności mogą nam być przydatne i pozwolą uratować ludzkie życie lub nie dopuścić do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Opracowała: por. Izabela Kapkowska,
Zdjęcia: kpt. Piotr Zasempa

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej