Czas na podsumowanie sportowych sukcesów funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach w 2017 r.

Poprzedni rok, to czas wielu sukcesów sportowych funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Herbach. Jednak droga do tych osiągnięć nie była łatwa. Sportowcy w mundurach musieli wykazać się determinacją, zaangażowaniem, odpornością psychiczną i fizyczną oraz umiejętnością pokonywania przeciwności i często słabości własnego organizmu. Widząc rezultaty podjętego przez nich wysiłku można jednoznacznie stwierdzić, że warto inwestować w sport i kulturę fizyczną i propagować zdrowy tryb życia.  Drużyny naszej jednostki wielokrotnie zajmowały I miejsca w klasyfikacji, tak było m.in. podczas rywalizacji w:  X Turnieju w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora i Przewodniczącego NSZZF i PW Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju, IV Turnieju Siatkówki Służb Mundurowych o Puchar Starosty w Lublińcu, VIII Turnieju Piłki Nożnej Sześcioosobowej Służb Mundurowych w Lublińcu, Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Gminy Konopiska,- IV Mistrzostwach Okręgu Katowickiego w piłce nożnej Halowej o Puchar Starosty Lublinieckiego.
Miejsca na pudle wywalczyli nasi sportowcy również w XXI Mistrzostwach Okręgowych w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, w Mistrzostwach Okręgowych Służby Więziennej w Katowicach w Strzelectwie. Umiejętności naszych zawodników nie pozostały niezauważone i wielu z nich zostało wybranych do reprezentowania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Funkcjonariusze i w tym przypadku nie zawiedli osiągając wysokie lokaty, jak chociażby III miejsce w dyscyplinie sztafet w XIV Mistrzostwach Polski Służby Więziennej w Wieloboju Pożarniczym.
Na szczególne podkreślenie zasługują umiejętności strzeleckie herbskich więzienników, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w sukcesach indywidualnych, jak i drużynowych. W tym obszarze, na przestrzeni 2017 roku działo się wiele. Dwóch naszych wyśmienitych strzelców wchodziło w skład czteroosobowej drużyny Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Reprezentanci śląskiej Służby Więziennej stanęli pięciokrotnie na pudle zdobywając dwukrotnie złote medale, raz – srebro i dwa razy brąz. Te wysokie lokaty zajmowali w takich zawodach jak: II Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, XIII Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta COSSW w Kaliszu, Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Zbyszków, Ogólnopolska Liga Strzelecka o Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu i Ogólnopolska Liga Strzelecka o Puchar Komendanta Głównego straży Granicznej. Tuż za miejscami medalowymi , na czwartej pozycji drużyna ta znalazła się w IV Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy i żołnierzy pod honorowym patronatem MSWiA.
Sprawność fizyczna i utrzymywanie dobrej kondycji ma pozytywny wpływ również na sferę psychiczną człowieka. Te elementy są niezwykle ważne podczas wykonywania zadań służbowych obarczonych wysokim ryzykiem i odpowiedzialnością za indywidualne oraz zbiorowe bezpieczeństwo, a także świadomością roli, jaką pełnią funkcjonariusze naszej formacji wobec społeczeństwa. Z tych też powodów, wysiłek sportowców wkładany w utrzymanie wysokiej formy psycho – fizycznej ma wielowymiarowe korzyści i nie odnosi się wyłącznie do zdobywania medali.  Propagowanie zdrowego trybu życia, pokazywanie społeczeństwu, że warto dbać o kondycję fizyczną, to swego rodzaju misja.
O działaniach  funkcjonariuszy, szczególnie takich, które  pozwalają utrzymać dobrą sprawność fizyczną i rozwijają, warto pisać. W naszej jednostce jest jeszcze wielu pasjonatów osiągających wysokie wyniki w różnych dyscyplinach, dlatego też publikacja ta nie jest z pewnością ostatnią.

Opracowała: por. Izabela Kapkowska,
Zdjęcia: z archiwum Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej