W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze przekazali kolejne maseczki. Tym razem 1000 szt. maseczek z ZK Herby i OZ Lubliniec otrzymali strażacy.

Pomagamy

Walka z pandemią nie ustaje, a maseczki są nadal potrzebne, aby ograniczać możliwość rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19. Dlatego akcja #ResortSprawiedliwościPomaga trwa. Współpraca i wsparcie w tym trudnym czasie jest istotne. Służba Więzienna, jak zawsze z pełnym zaangażowaniem podejmuje działania aby wesprzeć tych którzy tego potrzebują. Tym razem 1000 szt, maseczek uszytych w ZK Herby i Oz w Lublińcu Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Mirosław Pawlak przekazał na ręce Andrzeja Styczyrza, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Herbach dla strażaków z OSP Gminy Herby.  Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną z sześciu jednostek: OSP Lisów, OSP Olszyna, OSP Chwostek, OSP Kalina, OSP Hadra, OSP Tanina .

Szycie maseczek w resocjalizacji

Każdemu działaniu podejmowanemu przez funkcjonariuszy jednostki przyświeca realizacja najważniejszego i podstawowego celu – wzbudzenie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Przekazane maseczki zostały uszyte przez osoby pozbawione wolności przebywające w ZK Herby i OZ Lubliniec w ramach programów resocjalizacyjnych„ opracowanych przez funkcjonariuszy obydwu jednostek. Praca twórcza jest oddziaływaniem mającym wymiar edukacyjny i wspomaga proces kształtowania nowych tożsamości indywidualnych i społecznych. W tym przypadku praca ta jest konkretnie ukierunkowana, co dodatkowo wzmacnia readaptacyjny charakter tego przedsięwzięcia. Rezultaty takiego oddziaływania są wielowymiarowe i niosą za sobą konkretne korzyści, a co najważniejsze w przyszłości są bardzo istotne dla całego społeczeństwa.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej